Datum: 29.05.2016.

Vreme: 16:45

Lokacija: Trg Slobode, Novi Sad.

Ko je taj Aleksa? O čemu se radi ovde? Zašto ovi ljudi prolaze i ćute?
Na ova i druga pitanja koja postavljate, dobićete odgovore u nedelju na trgu Slobode u Novom Sadu! U 16:45 priključite se povorci Tišine, vanstranačkom, građanskom protestu koji ima samo jednu parolu: "Hoću Aleksin zakon!"
Samo jedna poruka koja obuhvata sve probleme sa kojima se susreću naša deca u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.
Mi ne želimo da deca Srbije idu u obrazovne institucije kao po kazni. Mi ne želimo da se naša deca osećaju ugroženo, ranjivo i uplašeno!
Mi želimo "Aleksin Zakon" koji će sem uređenja zakonskih normi po pitanju vršnjačkog nasilja doneti i veoma potreban "alat" koji će stručne službe i prosvetni radnici moći da koriste da bi u svojim školama mogli da se uspešno izbore sa vršnjačkim nasiljem!