U svetlu svih ovih događaja koji su obeležili kraj prošle i početak ove godine, odlučili smo da organizujemo protest pod nazivom ZaštitiŽivot.

Ovim protestom želimo da ukažemo na ono čega smo nažalost svi svesni, a to je sve "jeftiniji" život u našoj zemlji. Da li je u pitanju vršnjačko ili bilo koja druga vrsta nasilja, da li je u pitanju nedostatak empatije među ljudima ili nemarnost lekara svejedno je. Kvalitet života u ovoj zemlji mora da se podigne na najviši nivo koji je moguć u ovom trenutku. Potrebna su nam dela a ne obećanja i krupne reči. Potrebno je da mi kao građani pokažemo da smo spremni da pođemo od sebe i svog dvorišta, kako bi se napokon nešto promenilo. Mi treba da damo lični primer.

 Foto: Snežana Rusović