Na devetoj sednici Odbora za prava deteta održanoj 11. februara, članovi Odbora razmatrali su inicijativu za donošenje „Aleksinog zakona“.

Odbor za prava deteta održao je sednicu na kojoj je razmatrana inicijativa građana poznatija kao „Aleksin zakon“, za izmenu većeg broja zakona u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja.

Ovde možete pogledati snimak sednice.